Za dostavu narudžbe na teritoriju Bosne i Hercegovine potrebno je do 5 (pet) radnih dana (subote, nedjelje i praznici isključeni) ovisno o trenutnoj raspoloživosti artikla. Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti pošiljku, o čemu dobijate popratno obavještenje, zadržavate pravo da prekinete narudžbu ili da izvršite rezervaciju i pričekate da naručeni proizvod postane dostupan. Pošiljke isporučujemo putem partnera brze pošte. Cijena dostave je 7,00 KM.

Apoteka ne preuzima odgovornost u slučaju kašnjenja isporuke zbog netačne ili nepotpune adrese, više sile ili problema u saobraćaju. Prije isporuke svaki artikal provjeravamo od oštećenja. Molimo da pošiljku preuzmete pred dostavljačem kako bi izbjegli naknadne reklamacije zbog pošiljke oštećene prilikom dostave.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavač ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Dostavu vršimo samo na teritoriju Bosne i Hercegovine.